Bandletsel en de instabiele elleboog

Pathofysiologie

Letsel aan de banden van de binnen of buitenzijde van de elleboog kan lijden tot een gevoel van
instabiliteit of pijn. Hierbij is er verschil in symptomen bij klachten aan de band aan de binnenzijde
(mediale collateraal band) of de band aan de buitenzijde (laterale collateraal band). Klachten aan de
banden van de elleboog ontstaan vaak door een val op de elleboog of door herhaalde belasting van
de elleboog in de sport of werk.

Klachten van de band aan de binnenzijde van de elleboog uit zich in pijn aan de binnenzijde van de
elleboog, een instabiel gevoel of een gevoel van verminderde controle over de elleboog. Dit kan zich
uiten tijdens activiteiten als zwaar huishoudelijk werk of bovenhandse sporten met werpen of slaan
zoals tennis, speerwerpen of honkbal.

Klachten van de band aan de buitenzijde van de elleboog uit zich in pijn aan buitenzijde van de
elleboog, maar uit zich ook meer in een klikkend gevoel of geluid aan dezelfde zijde.

Een instabiele elleboog kan ook ontstaan na een traumatisch moment zoals bijvoorbeeld een val,
waarbij de elleboog is geluxeerd. Hierbij treed er ook schade op aan de banden van de elleboog.

Diagnostisch proces

Het diagnostische proces van een fysiotherapeut om de banden van de elleboog te onderzoeken kan
verschillende stappen omvatten.

Tijdens de anamnese worden de ontstaanswijze, de symptomen en eventuele traumatische gebeurtenissen die het letsel zouden kunnen hebben veroorzaakt uitgevraagd. In het onderzoek wordt de functie van de elleboog onderzocht. Met de verschillende specifieke testen, zoals bijvoorbeeld de moving valgus stress test, wordt de werking van de banden onderzocht en de belastbaarheid van de banden gecontroleerd.

In sommige gevallen kan de fysiotherapeut aanvullende diagnostische beeldvorming aanbevelen.

Behandelmogelijkheden

Bij bandletsel en/of instabiliteit van de elleboog kunnen verschillende fysiotherapeutische
behandelopties worden overwogen om pijn te verminderen, het herstel te bevorderen en de functie
van de elleboog te verbeteren.

Conservatief
In de beginfase van de behandeling kan aanpassen van activiteiten in het dagelijks leven of in de
sport belangrijk zijn om overbelasting van het aangedane gebied te voorkomen. De fysiotherapeut
kan adviseren om bepaalde activiteiten aan te passen of tijdelijk te vermijden die de mediale
elleboog belasten, om verdere schade te voorkomen en het genezingsproces te bevorderen.
De fysiotherapeut kan verschillende behandeltechnieken inzetten om het herstelproces te
bevorderen en de pijnklachten te verlichten. Middels oefentherapie kan met specifieke oefeningen de stabiliteit, coördinatie en de kracht van de elleboog worden verbeterd.
Afhankelijk van de ernst van het letsel kan de fysiotherapeut een brace aanbevelen om de elleboog
te stabiliseren en de mediale collaterale band te ondersteunen tijdens het herstelproces.

Orthopedisch
Bij klachten aan de banden van de elleboog of bij een instabiele elleboog kunnen ook orthopedische
behandelopties worden overwogen, vooral in gevallen waar conservatieve behandelingen niet
voldoende effectief zijn.
Het is belangrijk op te merken dat de beslissing om orthopedische behandelopties te overwegen
afhangt van de ernst van de aandoening en de specifieke behoeften en wensen van de patiënt. Een
orthopedisch specialist zal de patiënt onderzoeken, de diagnose stellen en de meest geschikte
behandeloptie aanbevelen.

Welke behandelaren/disciplines betrokken