Het ENN; een samenwerking tussen zorgverleners met een passie om elleboog zorg te optimaliseren

MEER ARTIKELEN

Het ENN; een samenwerking tussen zorgverleners met een passie om elleboog zorg te optimaliseren

In december 2023 is het Elleboog Netwerk Nederland officieel gelanceerd. Wie zijn wij? Wij zijn een groep enthousiaste fysiotherapeuten met een grote passie voor diagnostiek en behandeling van de elleboog. De fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij dit netwerk, zijn werkzaam in de eerstelijns fysiotherapie. Veel van ons hebben een samenwerkingsverband met een medisch specialist en zijn daarbij ook werkzaam in de tweede lijn op bijvoorbeeld een combinatie poli met de orthopedisch chirurg. 

De toekomst van ENN 

Ons primaire doel is om de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg op het gebied van de elleboog verbeteren, en de samenwerking tussen fysiotherapeuten en medisch specialisten eenvoudiger te maken. Wij willen ook een aanspreekpunt vormen voor patiënten en zorgverleners wanneer het gaat om elleboogklachten. Daarnaast streven wij ernaar op de lange termijn ook nascholingen en cursussen te ontwikkelen met onze samengevoegde kennis in combinatie met updates uit de meest recente literatuur, om een uniforme behandel aanpak bij verschillende pathologieën na te streven. 

Naast het spreiden en vergaren van kennis van en naar collega’s landelijk, richten wij ons ook op de patiënt zelf. Op de website zijn pagina’s te vinden met uitleg over de verschillende pathologieën die voor kunnen komen bij het ellebooggewricht, met toelichting en informatie in voor de patiënt duidelijke taal. 

De groei van het netwerk 

Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen voor het netwerk binnen. Bij aanmelding per mail (info@elleboognetwerknederland.nl) of via het contactformulier op de website, wordt er een digitaal aanmeldformulier toegestuurd met vragen over ervaring binnen de elleboog zorg en ruimte om een motivatie toe te lichten. Naar aanleiding van dit formulier en een daaropvolgend gesprek wordt er door een werving- en selectiecommissie een beoordeling over toelating gedaan en hopen wij het netwerk landelijk met nieuwe therapeuten te laten groeien. Initieel zal de focus liggen op het includeren van fysiotherapeuten binnen het ENN, in de toekomst willen wij graag breder inzetten op de samenwerking met medisch specialisten direct binnen het netwerk. Wij geloven erin dat een goed fundament de basis biedt voor een succesvolle groei. Dit leidt ertoe dat wij stapsgewijs zullen groeien en uitbreiden en hier de tijd voor zullen nemen om kwaliteit te waarborgen. 

Wil jij toetreden tot het Elleboog Netwerk Nederland?

Ben jij of ken jij een fysiotherapeut met passie voor het elleboog gewricht, die het ENN zou willen komen versterken? Neem vooral contact met ons op en dan zien we de aanmelding graag tegemoet. 

Op naar geleidelijke, kwalitatieve groei van landelijke elleboog kennis en samenwerking!

Delen: